CAE

ИЗПИТИ ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Сертификат за напреднали - Cambridge English: Advanced (CAE)

Това е изпит на високо ниво, който оценява умения за умело и свободно общуване на английски език и да се справя с повечето ситуации от ежедневието.  Почти всички университети в Обединеното кралство и все по-голям брой университети в САЩ признават CAE, както и много работодатели по целия свят. CAE има пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене. CAE съответства на ниво С1 (Effective Proficiency) от Общоевропейската езикова рамка. Писмена част - приблизително 3 астрономически часа, устна - около 15 мин. Препоръчваме да се явите на изпит след успешно завършени 2 модула на обучение. 

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.