Фарос > Изпити

Изпити

Изпити във Фарос

Училища Фарос подготвят за широка гама международни изпити по английски, немски, френски език и други. Целенасоченото и обхватно обучение в нашите групи за предизпитна подготовка и избираемите подготвителни модули гарантира успеваемост над средната за страната и света.

THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE EXAMINATIONS

Подготовката за изпитите на университета Кеймбридж (Cambridge English Language Assessment) развива необходимите умения за практическо използване на английски език, както в областта на бизнеса и образованието, така и при осъществяване на социални контакти.

The YLE - Young Learners Examinations

Децата на възраст от 7 до 12 години могат да се подготвят за трите изпита (Starters - Movers - Flyers) по съобразена с възрастта програма.

KET - Key English Test (A2 Европейска езикова рамка, ALTE ниво 1)

Тестът е предназначен за ученици с основни комуникативни умения.

PET - Preliminary English Test (B1 Европейска езикова рамка, ALTE ниво 2)

Този тест покрива минимума знания, необходими за работа във фирми, в които английският език е работен или за емиграция в англоезична страна.

FCE - First Certificate in English (B2 Европейска езикова рамка, ALTE ниво 3)

Известен в миналото като Lower Certificate in English, този тест е един от първите международни изпити по английски език (1939), чието успешно взимане показва свободно ползване на езика. Признава се в областта на търговията и промишлеността.

CAE - Certificate in Advanced English (C1 Европейска езикова рамка, ALTE ниво 4)

Този изпит се признава в цял свят при кандидатстване във висши учебни заведения .

CPE - Certificate of Proficiency in English (C2 Европейска езикова рамка, ALTE ниво 5)

Съответства на най-високото ниво от петстепенната скала на ALTE. По дефиниция това е нивото на образован носител на езика. Признат е от повечето университети по света като доказателство за отлично владеене на английски език при кандидатстване.

IELTS - International English Language Testing System (C1 Европейска езикова рамка, ALTE ниво 4)

Този тест е специализиран за кандидатите, които искат да продължат образованието си в англоезични университети или да работят в англоезични държави.

Association of Language Testers in Europe (ALTE) е разработила пет-степенна скала на езиковите нива, която е приравнена към Европейската езикова рамка на Съвета на Европа. Обхваща изпитите по много европейски езици и спомага за признаването им от университетите в цяла Европа, Австралия, Нова Зеландия, Канада, като придобива все по-голяма тежест в САЩ и други части от света. Сертификатите Cambridge EFL examinations имат безсрочна валидност и се признават от организации и фирми по целия свят.

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

Американски изпит на ETS (Educational Testing Service) признат като доказателство за владеене на английски език в колежи и университети в САЩ и други англоезични страни. Тестовите резултатите се изпращат директно на университета и са валидни за срок от две години.

Фарос Ви предлага модулни, специализирани и избираеми курсове, които осигуряват подготовката за изпитите CAE, CPE, IELTS и TOEFL.

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.