Фарос > Изпити

Изпити

Изпити във Фарос

Училища Фарос подготвят за широка гама международни изпити по английски, немски, френски език и други. Целенасоченото и обхватно обучение в нашите групи за предизпитна подготовка и избираемите подготвителни модули гарантира успеваемост над средната за страната и света.

THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE EXAMINATIONS