Фарос > Библиотека > BELT Study System

BELT Study System

BELT Study System

В училища ФАРОС използваме Belt Online Study System за обучението на английски език вече 3 години с голям успех.

Системата е идеалното допълнение за учениците които учат английски език и е едиствената система която предлага онлайн портал за управление и подробни доклади за справене на курсиста с материала. При завършване на всяко ниво нашите клиенти получават и сертификат за учебната система BELT.

Няколко от предимствата за учениците включват: придобиване на по-голямо самочувствие, научаване на самостоятелност, бързо видими резултати, и помощ за да бъдат учениците изключително продуктивни.

Системата обхваща всички основни области на изучаване на чужди езици: четене, слушане, говорене, писане, граматика, речника и произношение. Въвежда и развива английския език, с помоща от богати теми с граматични и разговорни упражнения, и представя езика в контекст, който би могъл да бъде свързан с живота и опита на обучаемите.

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.