Фарос > Български за чужденци

Български за чужденци

Курс по български език за чужденци

Предлаганите от нас курсове по български език за чужденци, са разработени според различните нужди на хората, които имат желание и необходимост да научат български език - чуждестранни бизнесмени и студенти, както и служители на чуждестранни компании.

Разполагаме с висококвалифициран преподавателски състав, който преподава български език през различни контактни езици - английски, немски, френски, италиански, испански, гръцки, руски и т.н.

Във ФАРОС предлагаме: 
Индивидуално и полуиндивидуално обучение по български език съобразено с графика и нуждите на клиента;
Квалифицирани преподаватели филолози, владеещи отлично съответния чужд език и притежаващи необходимия опит в преподаването на български; 
• Максимално бързо и ефективно постигане на Вашите цели при усвояване на новия език.

 

Учебната система с която работим е "Учете български език" на издателство Д-р Иван Богоров. 

Учебникът е съвременно учебно пособие за чужденци, съставено според най-новите тенденции в чуждоезиковото обучение. Състои се от две нива, които са оформени и отпечатани в три книжни тела. Броят на урочните единици е съответно 15 в Ниво 1, и 20 в Ниво 2, разпределени по 10 в две части - Ниво 2А и Ниво 2Б. Обемът на изучавания лексикален и граматичен материал покрива ниво А2 според европейските изисквания по ALTE.

Учебната система има силна комуникативната насоченост и включва специално написани модули, които застъпват основните умения, характерни за обучението по чужд език: четене, писане, слушане, разбиране и свободен разговор. Чрез текстовете за четене се обогатява лексикалният запас на обучаваните, а чрез текстовете за слушане се цели глобално възприемане на съдържанието, възможност за разчленяване и за задържане на информация. Работата с тази част на учебника, както и с упражненията след всеки урок, зависи от времетраенето на курса, от целите на обучението и главно от интересите на обучаваните.

Учебникът също предлага голям брой и видове упражнения към всеки граматичен въпрос, поставен чрез урока. През упражненията за попълване (монологично разказване на диалогичния урок) обучаваните се подготвят за работа с тестове за попълване. Разнообразени са и типовете упражнения, чрез които се контролира не само овладяването на материала, но и знанията на морфологично и синтактично равнище.

За да получите подробна информация относно предстоящи курсове по български език, моля, свържете се с най-удобния за вас клон на Фарос.

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.