Фарос > Корпоративно обучение

Корпоративно обучение

Корпоративно обучение по английски език

От самото начало на своето съществуване Фарос се стреми да откликва на потребностите от специализирано чуждоезиково обучение на своите многобройни корпоративни клиенти.

От 1991 г. ние сме провели стотици курсове в следните специализирани области:

 • Бизнес английски
 • Медицински английски
 • Английски за Туризъм
 • Административен английски
 • Английски за масмедиите

Фарос предлага специализирани курсове с терминология от всички професионални области, в съответствие с изискванията и потребностите на всеки индивидуален или корпоративен клиент.

Към специализираната оригинална учебна литература, която използваме, нашите методисти са разработили допълнителни учебни материали, които могат да се адаптират според конкретните нужди на обучаемите.

Специализираните курсове могат да бъдат провеждани в центровете на Фарос или в помещения на фирмата.

Времетраенето на такъв курс и честотата на учебните занятия е предмет на взаимна договореност и e съобразенo с работния график на обучаемите курсисти.

С изключително гъвкавата си програма и преди всичко с квалифицирания преподавателски екип, ние заслужено се ползваме с доверието на повече от 400 институции и фирми в България, сред които министерства и държавни администрации, организации и фирми като

 • Първа Инвестиционна Банка
 • УниКредит Булбанк
 • Обединена Българска Банка
 • Пощенска Банка
 • Райфайзен Банк
 • Пиреос Банк
 • БНП Париба Лични Финанси
 • Кредибул АД
 • ПроКредит Банк
 • Ръководство на Въздушното Движение
 • Нестле България
 • Билла България АД
 • Hewlett Packard
 • Аурубис
 • Община Челопеч
 • Област Шумен
 • НАП (Национална агенция за приходите)
 • ДАМТН (Държавна агенция за метрология и технически надзор)
 • НИПА (Национален институт за помирение и арбитраж)
 • ДАЗД (Държавна агенция за закрила на детето)
 • Телелинк ЕАД
 • Сирма ИТТ ЕАД
 • Салс АД и много други.

 

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.