Фарос > Курсове

Курсове

2019

Обучението по чужд език в училища Фарос има комплексен характер, фокусиран върху интегрирано развиване на четирите комуникативни умения и езиковите знания. То е насочено към овладяването на онези значими лингвистични компетенции и ключови комуникативни стратегии, които ще гарантират изграждането на оптимално ефективна чуждоезикова компетентност и ще спомогнат за цялостното развитие на обучаваните.

Използваните от училища Фарос методи на обучение се основават на комуникацията във всичките й разновидности. Новите понятия се въвеждат в конкретна ситуация (в контекст), като курсистите се подтикват сами да откриват и формулират граматичните правила – така нареченият подход на активното откриване (“discovery approach”), което развива тяхната самостоятелност и повишава мотивацията им.

Набляга се на персонализацията, която допринася за активното речево взаимодействие на всички курсисти в групата. Поставя се акцент върху работата по двойки и/или малки групи, което премахва напрежението и позволява на учащите свободно да общуват помежду си.

Учебният материал е така подбран, че да има максимална приложимост. Подходът е разнообразен и съвместява елементи от различни методи на преподаване. Използваната методология във всяко едно от обучителните нива включва:

  • Балансирана работа по усвояването на езика  и изграждането на четирите езикови умения (слушане, говорене, четене и писане);
  • Концентрация върху развитието на необходим речников запас, заучаването на нови думи и фрази и преди всичко тяхната употреба;
  • Използването на контекстуализиран език, предоставящ възможност за ефективно слушане и четене;
  • Въвеждането на разнообразие от  теми, които допринасят за развитието и усъвършенстването на лингвистичните умения.

Методите на обучение в училища Фарос се осъществяват чрез използването на аудио-визуална техника и мултимедийни и интерактивни продукти. Всеки един урок включва работа с дискове, с цел подобряване на произношението и уменията за слушане. Периодичното използване на мултимедийна програма подпомага умението за разбиране на автентичния език. Интерактивните продукти дават възможност за допълнително упражняване на граматичните структури, както под ръководството на учителя, така и самостоятелно. Използването на най-съвременни интерактивни дъски за обучение съдейства допълнително за визуализиране на учебния процес и преди всичко мотивира участниците в него.

За още по-пълноценното участие на курситите в учебния процес, нашият екип от методисти е подготвил допълнителни материали, които включват примери и упражнения по реални проблеми от сферата на дейност на учащите.

С високото качество на предоставяното обучение и ефективността на използваната методология, училища Фарос са спечелили през годините доверието на хиляди обучаеми курсисти, както и на едни от най-големите в България институции, учреждения и фирми.

Всички езикови курсове и учебни материали в училища Фарос са съобразени с Европейската езикова рамка. За повече информация: http://goo.gl/XgcV0Z

 

 

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.