Фарос > Курсове по френски език

Курсове по френски език

Курсове по френски език

Курсовете по френски език в училища Фарос са насочени към различни възрастови групи - деца, младежи и възрастни курсисти със съответно ниво на владеене на езика, което се определя предварително чрез специално разработен входящ тест.

Програмите ни за различните езикови нива включват оригинални учебни системи на издателства като Didier/ Hatier, Clé International и др., oдобрени от МОМН.

За повече информация относно предстоящи обучения по френски език, моля, свържете се с най-близкия до вас клон на Училища Фарос.

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.