Фарос > Курсове > Английски Език > Английски език за възрастни

Английски език за възрастни

Английски език за възрастни!

Онлайн курсовете за възрастни по общ английски език в училища Фарос се провеждат на модулен принцип –от начинаещи А1.1 до напреднали В2.2.
Всеки от тях е с продължителност 40 учебни часа. Структурата на курсовете е съобразена както с динамиката в ежедневието на работещите курсисти, така и с всички изисквания от Общоевропейската Езикова Рамка.
Часовете се провеждат в делнични (понеделник – петък вечер) или почивни дни (събота - неделя през деня).
След успешното завършване на всеки курс издаваме сертификат, изработен и съставен по изискванията и нормите на Общоевропейската езикова рамка. Преди да се включите в даденa група препоръчваме да направите безплатен входящ тест за точно определяне на нивото на английски език.
Курсовете са конструирани по начин, който съчетава най-добрите пракитики от класическата класна стая с физическо присъствие на учител и възможнистите, които предоставя онлайн обучението, което позволява по пълноценното усвояване на материала от страна на курсистите.

Обучението се извършва в реално време, във виртуална класна стая, в която курсистите активно участват в процеса на обучението и комуникират ефективно с преподавателя и останалите курсисти.
Системата - New Destinations, която ползваме, е уникална за България. Основната цел е да демонстрира употребата на езика в реални ситуации. Учебникът е разработен по начин, който постепенно да развива уменията на курсистите да излагат и комуникират правилно и уверено собствените си идеи. Курсистите работят както с книжното тяло на учебника, така и с електронната платформа към него, което обогатява знанията им и им предоставя допълнителна езикова практика.
Учебната система следва изискванията на Общата европейска езикова рамка, като с помощта на темите и цялостното съдържание се дава възможност на обучаемите да развият умения за критично мислене, да водят диалози на различни теми, както и да изложат мнението си писмено.
Курсът на обучение използва комплексен подход при представянето, усвояването и затвърждаването на четирите основни умения (четене, слушане, говорене и писане).
Наблюдава се градация при на учебния материал, която се състои в много добре организирана и достъпна учебна програма, комбинация от граматични структури, изграждане на речников запас, упражнения за добро произношение, както и диалози, които да развиват комуникативните умения.

Основните преимущества на системата “New Destinations”, които се оценяват положително от курсистите и преподавателите се състоят в:

  • Мотивиращи и съвременни теми, които позволяват работа по двойки и в групи,
  • Интегриран метод на обучение на основните умения при изучаването на чужд език,
  • Специално внимание при изграждането на речников запас,
  • Представяне и упражняване на граматичните единици в контекст,
  • Систематично развитие на уменията за четене и слушане,
  • Постепен подход при усвояване на уменията за писане,
  • Редовен преговор след всяка учебна единица, който позволява консолидация на учебния материал,
  • Персонализация,
  • Възможност за самооценка на курсиста,
  • Изграждане и развиване на умения за критично мислене чрез индуктивен подход при представянето на граматични и речникови единици.

В комплекта учебни помагала е включена и тетрадка, която е изцяло обвързана с преподавания в час учебен материал. По този начин се дава възможност за допълнителна самостоятелна работа.
За информация и записване за онлайн курсовете ни за възрастни, свържете се с централния ни офис на тел. 02 980 10 73; 02 981 20 07

Вижте обобщена информация за всички курсове по английски език в Училища Фарос.

 

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.