Фарос > Курсове > Английски Език > Английски език за деца

Английски език за деца

Курсове за деца (5-8 години)

Курсовете по английски език за най-малките ни ученици се провеждат в две последователни нива: PJ 1 и PJ 2.

Предназначени са за деца на възраст 5-6 години. Във фокуса на това обучително ниво са две основни умения - слушане и говорене. Това е най-естественият начин за научаване на чужд език и ние го прилагаме още в ранна детска възраст. Уроците са цветни и занимателни, и правят заучаването на думи, песни и стихчета, лесно и забавно. По време на цялото обучение се набляга на игровия елемент, което прави обстановката в клас изключително приятна.

Нива АJ и BJ са следващата стъпка в курса на обучение в училища Фарос (7-8 год.). След PJ 1 & 2, където се набляга на две основни умения – слушане и говорене, в нива AJ и BJ ги комбинираме с други две – писане и четене. Учебната система Get Smart разполага с всичко необходимо, за да привлече и задържи детското внимание. Във всеки урок се заучават нова песничка или стихотворение, разказва се история, играят се игри и се изготвят проекти. Отделно към учебната система има учебна тетрадка, която се попълват основно вкъщи. По този начин се мотивира самостоятелност и независимо учене.

Граматическите книжки са част от комплекта учебници. Независимо, че третират един по-сериозен аспект от изучаването на чужд език, авторите са съумeли да представят граматическия материал по един забавен начин, лишен от стрес и напрежение.

Учениците в тази възраст разполагат с огромен потенциал да запомнят и научават, и точно това е причината към учебника, тетрадката и граматика, да включим отделно книжка за домашно четене – една за ниво AJ, две за ниво BJ. След прочита вкъщи, историите се дискутират в класната стая, по преценка на преподавателя се прави пиеса, представление или театър, на които любезно каним и родителите.

В тези две нива основна задача на преподавателите е да не създават усещане за тревога у децата, а да поощряват всеки техен опит да бъдат съвестни ученици. Вие като родители знаете, че внимание им е ограничено до определен период от време, затова в тези моменти на помощ идва интерактивната програма BELT, която е прекрасно съчетание на полезното с приятното, и се възприема изключително положително от нашите ученици на всяка възраст. Те знаят, че когато дойде ред за BELT, това е тяхната заслужена награда.

В ниво BJ, когато децата са на 7-8 години, представяме първия изпит на Университета Кеймбрiдж, а именно YLE Starters. За разлика от всички други изпити, при изпитите от серията Young Learners няма двойки. Успехът се измерва със значки с емблемата на образователната институция.

Нива AJ и BJ са основата, която поставяме в ранна детска възраст, и като всяка основа трябва да бъде стабилна, за да бъде лесно и приятно в по-горните нива.

Във всички курсове на Фарос са предвидени допълнителни часове за консултации при възникване на индивидуални проблеми в обучението.

Вижте обобщена информация за всички курсове по английски език в Училища Фарос, или се свържете с нас за повече информация.

.

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.