Фарос > Новини > Интензивни курсове по английски език
Английски за възрастни

Интензивни курсове по английски език

19 Dec

Нови групи по английкси език с нива А1, А2 и В1 ще стартират от 23.01.2016 г. в клон Лозенец. Продължителността на интензивния курс е три месеца. Часовете ще се провеждат два пъти седмично в делнични дни (понеделник-петък вечер).

След успешното завършване на всяко учебно ниво издаваме сертификат, изработен и съставен по изискванията и нормите на Общоевропейската езикова рамка.

Преди да се включите в даденa група препоръчваме да направите безплатен входящ тест за точно определяне на нивото на английски език.

Системата - Traveller, която ползваме, е уникална за България. Основната цел е да демонстрира употребата на езика в реални ситуации. Учебникът е разработен по начин, който постепенно да развива уменията на курсистите да излагат и комуникират правилно и уверено собствените си идеи.

Учебната система следва изискванията на Общата европейска езикова рамка, като с помощта на темите и цялостното съдържание се дава възможност на обучаемите да развият умения за критично мислене, да водят диалози на различни теми, както и да изложат мнението си писмено.

Курсът на обучение използва комплексен подход при представянето, усвояването и затвърждаването на четирите основни умения (четене, слушане, говорене и писане). Наблюдава се градация при на учебния материал, която се състои в много добре организирана и достъпна учебна програма, комбинация от граматични структури, изграждане на речников запас, упражнения за добро произношение, както и диалози, които да развиват комуникативните умения.

Основните преимущества на системата “Traveller”, които се оценяват положително от курсистите и преподавателите се състоят в:

  • Мотивиращи и съвременни теми, които позволяват работа по двойки и в групи;
  • Интегриран метод на обучение на основните умения при изучаването на чужд език;
  • Специално внимание при изграждането на речников запас;
  • Представяне и упражняване на граматичните единици в контекст;
  • Систематично развитие на уменията за четене и слушане;
  • Постепен подход при усвояване на уменията за писане;
  • Редовен преговор след всяка учебна единица, който позволява консолидация на учебния материал;
  • Персонализация;
  • Възможност за самооценка на курсиста.

Изграждане и развиване на умения за критично мислене чрез индуктивен подход при представянето на граматични и речникови единици.

В комплекта учебни помагала е включена и тетрадка, която е изцяло обвързана с преподавания в час учебен материал. По този начин се дава възможност за допълнителна самостоятелна работа.

25 Юни
При регистрация за датите 29/06 - 03/07 и 06/07 - 10/07 цената за седмица ще е 120 лв....
03 Юни
Олимпиадата за отличници на Фарос се провежда в края на всяка учебна година. В нея...
Фарос обучение
23 Май
Уважаеми, клиенти, На 25 май 2018г. влизат в сила новите регулации за съхранението и...

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.