Фарос > Подготовка за сертификатни изпити

Подготовка за сертификатни изпити

Притежанието на сертификат, удостоверяващ владеенето на английски език е задължително условие за успех както за ученици, които желаят да продължат обучението си в чужбина, така и за всеки, който желае да усъвършенства и допълни професионалните си умения.

Изпитите на Cambridge Examinations Language Assessment нямат нужда от представяне. Те са международно признати критерии за оценяване на владеенето на английски като чужд език.

При подготовката на нашите ученици за успешно явяване на FCE (First Certificate in English)CAE (Certificate in Advanced English) и CPE (Certificate of Proficiency in English), ние използваме учебна литература на издателства MM Publications, Pearson Longman и Cambridge University Press.

Серията Traveller - MM Publications (ниво B2 и ниво С1) предлага забавни, комуникативни уроци като поставя важен акцент върху изпитната подготовка.

Серията Proficiency Expert  (Pearson Longman) (ниво C2) е изцяло съобразена с обновения формат на CPE за 2013 година. Proficiency Expert дава възможност на учениците да подобрят представянето си на изпита благодарение на стратегии, които да усъвуршенстват уменията им при писане и говорене. Включва се и допълнителна работа при уменията за слушане.

Серията Cambridge English Proficiency (CUP) за подготовка за CPE.

Серията Practice Tests  (MM Publications) допълва всички сертификатни и пост-сертификатни класове като осигурява на учениците изпитната подготовка, от която те се нуждаят. Всеки учебник съдържа изпитни тестове, изцяло по формата на съответния изпит, а също и полезни практически съвети, които увеличават шансовете на ученика за успешното им полагане.

Grammar and Vocabulary Practice for B2 (MM Publications) и Grammar and Vocabulary for CAE and CPE (Longman) дават по-голяма увереност на учениците, като изцяло покриват граматиката и лексиката необходими за съответното изпитно ниво. Всяка книга съдържа и текущи тестове по формата на изпита за допълнителна подготовка.

Програмата на подготвителния курс за FCE включва и работа с 3 заглавия от класическата английска литература и предоставя възможност на учениците да обогатят своя лексикалeн запас и да се потопят в богатството на английския език.

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.