Фарос > Учебници за възрастни

Учебници за възрастни

New Destinations (MM Publications)

Серията "New Destinations" е съвременна седемстепенна учебна система, която включва нивата от Beginner до Advanced. В основата на учебника е заложената употребата на английския език в реални ситуации и контекст. Системата е съставена по начин, който да усъвършенства способностите и уменията на обучаемия да изразява своите идеи свободно, плавно и уверено. 
Учебникът следва модулния подход, което позволява на учениците да изследват съдържанието на уроците в дълбочина и за по-дълъг период от време. В допълнение, курсът на обучение по тази система е изцяло основан на интегриран подход към усвояването на четирите основни умения - четене, писане, слушане и говорене.

 

Pioneer (MM Publications) - за целогодишни курсове

Pioneer е иновативен курс за младежи и възрастни курсисти, който ги извежда от Начално до Напреднало ниво. Курсът следва изискванията на Общата Европейска Рамка и се фокусира върху систематичното развитие на основните компетенции. Курсът е организиран в дванайсет тематични модула, което позволява на курсистите да се запознаят задълбочено с разнообразни теми. По този начин изучаващите английски език имат възможност да общуват успешно по разнообразни социални теми.

Съдържание:

  • Мотивиращи, съвременни теми с между-културна информация
  • Диалози представящи функционалния език в реални ситуации
  • Текстове за четене от автентични източници
  • Интегриран подход за развитието на четирите умения
  • Граматиката се представя и упражнява в контекст
  • Систематично развитие на уменията четене и слушане
  • Разнообразие от комуникативни задачи
  • Практически подсказки, които помагат на курсистите да започнат да учат самостоятелно
  • Заключителна част във всеки модул даваща възможност за регулярен преговор и задтвърждаване на наученото
  • Граматическа част

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.