Фарос > Учебници за юноши

Учебници за юноши

Full Blast (MM Publications)

Учебната система Full Blast е включена в курсовете по английски език, предназначени за учениците от прогимназиален етап, нива АS-DS (от Beginner до Intermediate).

Full Blast следва модулния принцип на обучение, чрез който учениците се запознават в дълбочина с близки до тях съвременни теми и знания за различни култури и така постепенно обогатяват своя езиков речник в значителна степен.
Те упражняват активно говоримия си английски чрез активно слушане и участие в диалози и дискусии.
Системата се състои от 4 серии, всяка от които е съставена от учебник, учебна тетрадка, граматика и 3 книжки за прочит с упражнения към тях. Темите, с които се занимават уроците във Full Blast са подбрани внимателно с цел да бъдат интересни за тийнейджърите и да ги запознаят както с особеностите на английския език, така и със специфичната му култура.

 

New Destinations (MM Publications)

Серията "New Destinations" е съвременна седемстепенна учебна система, която включва нивата от Beginner до Advanced.

В основата на учебника е заложената употребата на английския език в реални ситуации и контекст. Системата е изградена по начин, който усъвършенства способностите и уменията на обучаемия да изразява своите идеи свободно, плавно и уверено. Учебникът следва модулния подход, което позволява на учениците да изследват съдържанието на уроците в дълбочина и за по-дълъг период от време. В допълнение курсът на обучение по тази система е изцяло основан на интегриран подход към усвояването на четирите основни умения - четене, писане, слушане и говорене.
 
Pioneer (MM Publications) - за целогодишни курсове

Pioneer е иновативен курс за младежи и възрастни, който ги извежда от ниво „начинаещи“ до ниво „напреднали“.

Курсът следва изискванията на общоевропейската езикова рамка и се фокусира върху систематичното развитие на основните компетенции. Курсът е организиран в дванадесет тематични модула, което позволява на курсистите да се запознаят задълбочено с теми от разнообразно естество. По този начин изучаващите английски език имат възможност да общуват успешно на различна социална тематика.
Курсът има следното съдържание:

  •  Мотивиращи и съвременни теми с междукултурна информация;
  • Диалози, представящи функционалния език в реални ситуации;
  • Текстове за четене от автентични източници;
  • Интегриран подход за развитието на четирите умения (четене, писане, слушане, говорене);
  • Граматика, представена и упражнявана в контекст;
  • Систематично развитие на уменията за четене и слушане;
  • Разнообразие от комуникативни задачи;
  • Практически насоки, които спомагат за самостоятелност на курсистите;
  • Заключителна част във всеки модул, даваща възможност за регулярен преговор и задтвърждаване на наученото;
  • Граматическа част.

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.