Фарос > Училища Фарос са подготвителен център за изпитите на Университета Кеймбридж!

Училища Фарос са подготвителен център за изпитите на Университета Кеймбридж!

Училища Фарос са подготвителен център за изпитите на Университета Кеймбридж - Cambridge English Exam Preparation Centre, и подготвят за широка гама международни изпити по английски, както и за немски, френски и други езици. Целенасоченото и обхватно обучение в нашите групи за предизпитна подготовка и избираемите подготвителни модули гарантира успеваемост над средната за страната и света.

THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE EXAMINATIONS

Подготовката за изпитите на университета Кеймбридж (Cambridge Assesment English) развива необходимите умения за практическо използване на английски език, както в областта на бизнеса и образованието, така и при осъществяване на социални контакти.
YLE - Young Learners Examinations - Децата на възраст от 7 до 12 години могат да се подготвят за трите изпита (Pre-A1 Starters; A1 Movers и A2 Flyers) по съобразена с възрастта програма.
KET – B1 Key, Key for Schools (ниво A2 според общоевропейската езикова рамка). Тестът е предназначен за ученици с основни комуникативни умения.
PET – B1 Preliminary, B1 Preliminary for Schools (ниво B1 според общоевропейската езикова рамка). Този тест покрива съответния минимум знания, необходим за работа във фирми, в които английският език е работен или за емиграция в англоезична страна.
FCE – B2 First (ниво B2 според общоевропейската езикова рамка).Този тест е един от първите международни изпити по английски език (1939), успешното представяне на който доказва способността за свободно използване на езика. Признава се в секторите на търговията и индустрията.
CAE – C1 Advanced (ниво C1 според общоевропейската езикова рамка). Този изпит е световно признат при кандидатстване във висши учебни заведения.
CPE - C2 Proficiency (ниво C2 според общоевропейската езикова рамка). Съответства на най-високото ниво от петстепенната скала на ALTE. По дефиниция това е нивото на образован носител на езика. Признат е от повечето университети по света като доказателство за отлично владеене на английски език при кандидатстване.
 
Сертификатите Cambridge EFL examinations имат безсрочна валидност и се признават от организации и фирми по целия свят.
Повече информация можете да намерите на уебстраницата на Cambridge Assessment English: https://goo.gl/gJPzE2
 
Училища Фарос Ви предлагат модулни, специализирани и избираеми курсове, които осигуряват качествена и надеждна подготовка за изпитите C1 Advanced, C2 Proficiency, IELTS и TOEFL.

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.