BEC

ИЗПИТИ ПО БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ

Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary)

BEC Preliminary  е първият от трите изпита по бизнес английски на Кеймбридж. С получаване на сертификат за успешно преминаване, доказвате на себе си и  на работодателя си, че владеете ниво на бизнес английски, което се приравнява към ниво B1 от Общоевропейската езикова рамка. Изпитът се фокусира около приложение на бизнес терминология, водене на кореспонденция, срещи, телефонни разговори. Писмена част - около 2 атрономически часа, устна - около 12 мин.

Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)

BEC Vantage е доказателство, че можете да комуникирате успешно в бизнес среда. Отговаря на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка и е еквивалентен по трудност на изпит FCE. Писмената част продължава в рамките на 2,30 ч., устна - 14 мин. 

Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)

BEC Higher е гаранция за уверено общуване от ваша страна в професионална обстановка. Нивото от Общоевропейкста езикова рамка, на което съответства е С1 или САЕ. Писмената част е в рамките на 3 астронимочески часа, а устната - около 16 мин. 

 

 

 

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.