CPE

ИЗПИТИ ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Сертификат за владеене - Cambridge English: Proficiency (CPE)

Най-високото ниво на изпитите по общ английски на Университета Кеймбридж. Това е ценна квалификация за всеки, който иска да работи или учи в чужбина или да се развива професионално в сфери, в които се изискват езикови умения, включително бизнес, медицина, инженерни науки и много други. Издържалите изпита кандидати са достигнали ниво на владеене на езика подобно на нивото на образован англоговорящ. CPE се признава от висши учебни заведения и работодатели от цял свят. CPE има пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене. CPE съответства на нивото C2 (Mastery) от Общоевропейската езикова рамка. Продължителност на писмена част - приблизително 3 астрономически часа, устна - около 16 мин. Препоръчваме да се явите на изпит след успешно завършени 2 модула на обучение.

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.