Фарос > Изпити

Изпити

Изпити във Фарос

Училища Фарос са подготвителен център за изпитите на Университета Кеймбридж - Cambridge English Exam Preparation Centre и подготвят за широка гама международни изпити по английски, както и за немски, френски език и други. Целенасоченото и обхватно обучение в нашите групи за предизпитна подготовка и избираемите подготвителни модули гарантира успеваемост над средната за страната и света.

THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE EXAMINATIONS