FCE

ИЗПИТИ ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Първи сертификат - Cambridge English: First (FCE)

Ако владеенето на езика ви е на ниво, достатъчно да се справяте в много всекидневни практически ситуации, включително бизнес и обучение, тогава FCE е за вас. Изпитът се признава от много университети като доказателство за ниво на владеене на езика над средното. Ако искате да учите или да работите в чужбина или да сте в международния бизнес, FCE ще бъде важно предимство за вас. FCE има пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене. FCE съответства на ниво B2 (Vantage) от Общоевропейската езикова рамка. Писмена част с продължителност - малко над 2,30 ч., устна - 14-15 мин. Препоръчваме да се направи след завършено курс на обучение, ниво FCE.

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.