Фарос > KET

KET

ИЗПИТИ ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Базов тест - Cambridge English: Key (KET)

Това ниво е показател за умения за писане и говорене, необходими при ежедневното общуване на начално ниво. KET дава възможност на кандидатите да демонстрират ниво на владеене на езика, необходимо за пътуване в страни, където се говори английски. KET има три модула: четене и писане, слушане, говорене, с продължителност на писмената част - 80 мин, а на устната 8-10 мин. KET съответства на ниво А2 (Waystage) от Общоевропейската езикова рамка и според учебната програма на Фарос се препоръчва след ниво CS.

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.