PET

ИЗПИТИ ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Предварителен тест - Cambridge English: Preliminary (PET)

Подходящ е за хора, чиито езикови умения са практически приложими, включително за работа, обучение и социално общуване. PET е признат от много работодатели и образователни институции като доказателство за владеене на езика на средно ниво. PET има три модула: четене и писане, слушане, говорене. PET съответства на ниво B1 (Threshold) от Общоевропейската езикова рамка. Продължителност на писмена част - 120 мин, устна - 10-12 мин. Прилага се след ниво DS, според учебната програма на Фарос.

Доведи приятел - програма за лоялни клиенти!

Как бихте могли да се възползвате от "Доведи приятел"?

Лесно е – като ни предоставите името на препоръчан от Вас ученик, с готовност да се запише в курсовете на Фарос и да оцени предимствата на нашето обучение. Предлагаме също отстъпка и на Вашите приятели, като ги възнаградим за доверието им във Вас и нашата система. За да се информирате за начина, по който може да се възползвате от нашите ваучери ''Доведи приятел", може да се обърнете към директора на Вашия клон на Фарос.